Košarica 

Kotli in peči na pelete BioLogic

VARČNA INVESTICIJA ZA ZELENO PRIHODNOST

TEHNOLOGIJA PRIHODNOSTI ZA MAKSIMALEN IZKORISTEK

Preprosta pot do toplega doma

Kotli in peči na pelete Gorenje so z najsodobnejšo tehnologijo za vodenje kurilnih naprav na pelete, kakovostnimi materiali in sodobnim dizajnim učinkoviti pomočniki, ki skrbijo za topel dom.

Napredna tehnologija BioLogic omogoča avtomatsko prilagajanje vseh algortimov za doseganje viskoih izkoristkov in nizkih emisij pri kurjenju peletov in tako zagotavlja gospodarno ravnanje z energijo ter zmanjšuje onesnaževanje okolja s toplogrednimi plini.

Peleti - zeleno in ekološko ogrevanje

Peleti so za okolje prijazen energent. Ob uporabi visoko učinkovitih peči zmanjšujejo izpust toplogrednih plinov in škodljivih emisij.

Ob uporabi peletov visoke kakovosti (ki vsebujejo manj kot 10 odstotkov vlage) je energijski izkoristek 4.7 do 5.5 MWh/tono. Vse večja konkurenčnost med ponudniki in obnovljivost vira zagotavljata, da cena peletov ostaja relativno nizka in stabilna.

Z avtomatičnim doziranjem bo ogrevanje vašega prostora brezskrbno in preprosto. Lahko si uredite dnevne, tedenske ali sezonske zalogovnike.

BioLogic - Samodejno prilagajanje

BioLogic je najsodobnejša tehnologija za vodenje naprav ogrevanja na pelete. Njena inovativna prednost je samodejno prilagajanje parametrov zunanjim dejavnikom (gostota zraka, vlek dimnika, kakovost peletov ...), zato izgorevanje poteka ves čas v optimalnih in kontroliranih pogojih.

V nasprotju s klasičnimi kurilnimi napravami, ki delujejo po vnaprej nastavljenih parametrih, kurilne naprave z napredno integrirano regulacijo BioLogic zaznavajo spremembe in se jim samodejno prilagajajo, s tem pa omogočajo čim boljši izkoristek. Klasične krmilne naprave delujejo po sistemu fiksno nastavljenih parametrov, sistem krmiljenja BioLogic pa samodejno regulira parametre ter tako skrbi za optimalno delovanje. To pomeni, da pri spremembi pogojev, ki jih povzročajo kakovost in kurilna vrednost peletov ali sprememba vleka dimnika zaradi zračnega tlaka, ne prihaja do nižjega izkoristka.