Košarica 

Namestitev klimatske naprave

Kako in kje namestiti klimatsko napravo?

Pri namestitvi stenske klimatske naprave je potrebno upoštevati naslednje:

 • notranja enota naj bo nameščena tako, da ne bo pihalo neposredno v ljudi v prostoru
 • predvidite možno namestitev zunanje enote; če stanujete v bloku potem je najenostavneje, če je to na balkonu, lahko pa je tudi pod oknom, na strehi ali podstrešju (če je dovolj zračno)
 • če stanujete v stanovanjski hiši, potem so možni načini namestitve zunanje enote na naslednjih mestih: na tleh, na balkonu, pod streho, na strehi, na podstrešju (če je dovolj zračno), ali kje drugje na steni
 • če stanujete v hiši, ki je pod spomeniškim varstvom, potem se o namestitvi posvetujete s pristojnim organom. Vsekakor pa vedno namestite zunanjo enoto tako, da bo čim manj kazila zunanji izgled stavbe (zadnja stran objekta, na tleh, na podstrešju,...)
 • podrobneje se o namestitvi pogovorite v naših prodajnih centrih ali s pooblaščenimi monterji

Kaj je potrebno zagotoviti za dobro namestitev deljenih klimatskih naprav?

 • zunanja in notranja enota sta povezani z dvema predizoliranima bakrenima cevema (Cu cevi so kvalitetnejše, kot npr. za centralno kurjavo, debelina izolacije pa je od 8-10 mm, premer cevi je podan v tehničnih podatkih)
 • cev za odvod kondenzata iz notranje in zunanje enote (če imamo hlajenje in gretje), premera vsaj 16 mm. Cev mora imeti minimalni padec vsaj 1 cm/m  poseben (z ločeno varovalko) električen dovod (3 x 2,5 mm2 za naprave do moči 7kW) na notranjo enoto pri enojnih KN, medtem ko je dovod pri večkratnih napravah (dvojne, trojne, štirikratne) na zunanjo enoto
 • električni povezovalni kabel (5 x 1,5 mm2 + 2 x 0,5 mm2) med zunanjo in notranjo enoto - pri enojnih KN
 • električni povezovalni kabel (6 x 1,5 mm2) med zunanjo in vsako notranjo enoto - pri dvojnih, trojnih in štirikratnih KN
 • te predinstalacije se naj, če je to le mogoče, skrijejo v zidu - potrebno je predvideti mesta vgradnje KN v času gradnje ali obnove prostorov  pri nadometni izdelavi je potrebno instalacije skriti v plastične kanale, ki so lahko klasični - oglati ali lepo zaobljeni z lepimi prehodnimi in kotnimi elementi (nekoliko višja cena)
 • odvod kondenzata naj ne bo nikoli speljan v posodo (ni estetsko in če pozabite nanj vam lahko ob prelitju posode poplavi sobo ali balkon)
 • odvod kondenzata mora biti vedno speljan v samostojen odtok, od koder ni možnosti širjenja morebitnih neprijetnih vonjav nazaj skozi KN v prostor nosilci zunanje enote morajo imeti zadostno nosilnost, predvsem pa morajo biti dovolj kvalitetno zaščiteni proti rji (brez ostrih robov), naprava pa mora biti nanje pritrjena preko antivibracijskih gumijastih podlog
 • v kolikor je zunanja enota postavljena kjerkoli na tleh mora biti obvezno pritrjena na plastičnem podstavku višine vsaj 10 cm

Vzdrževanje klimatskih naprav

Tako, kot je nujno potrebno vzdrževanje avtomobila, tako je potrebno tudi vzdrževanje vsake KN če želimo zagotoviti dolgo življenjsko dobo naprave in če želimo dihati čist zrak.

 
Klimatska naprava poleg hlajenja in gretja vedno opravlja tudi funkcijo filtriranja zraka. Zrak, ki ga KN na eni strani sesa, potuje preko toplotnega izmenjevalca in filtrov ponovno nazaj v prostor. Prašni in drugi zdravju škodljivi delci se pri tem usedajo na lamele toplotnega izmenjevalca, ventilator in posodo kondenzata. Še več pa se jih usede na prisotne filtre, ki glede na svojo propustnost čistijo iz zraka različne velikosti prisotnih delcev.

Čiščenje toplotnega izmenjevalca

Del zdravju škodljivih prašnih in drugih delcev se usede tudi na lamele toplotnega izmenjevalca in ventilatorja, kondenčna voda, ki se iz zraka izloča pa del teh nečistoč iz teh elementov izpira v posodo kondenzata. Te elemente mora serviser ali vzdrževalec vsaj enkrat letno temeljito očistiti s posebnim čistilnim sredstvom, če seveda želite zagotoviti dolgo življenjsko dobo naprave in če želite dihati čist zrak.

 
Serviser mora 1x letno preveriti tudi tlak v sistemu in očistiti toplotni izmenjevalec zunanje enote na katerem se prav tako nabirajo nečistoče. S tem pa je oviran pretok zraka, kar zopet zmanjšuje življenjsko dobo naprave in učinkovitost delovanja, povečuje pa se poraba električne energije.