Na primer W6423 ali 399490


Koda naprave je šestmestna številka, ki jo najdete na tipski ploščici naprave ali na garancijskem listu.